Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Drodzy Rodzice - zachęcajcie młodzież do czytania!

     W związku z realizacją założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, nasza szkoła, a w szczególności biblioteka, podejmuje różnorodne inicjatywy mające na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Zwracamy się także do Rodziców o wsparcie naszych działań.

 

Drodzy Rodzice!

         Żyjemy w świecie zdominowanym przez media. Długotrwała tradycja powszechnego czytania i czerpania z książek pożytków i radości została zepchnięta na margines. Ludzie dobrowolnie i masowo odwrócili się od tego, co rozwija i wzbogaca, a skierowali się w stronę mediów, z których korzystanie nie wymaga wysiłku, jest powszechnie dostępne i atrakcyjne. Jednak jak się okazuje wpływają one niekorzystnie na rozwój duchowy i często demoralizują. Kultura obrazkowa, nastawiona na komercję i coraz bardziej niewybredną rozrywkę wypiera kulturę języka, której istotą jest refleksja, kształtowanie właściwych relacji między ludźmi i rozwój myśli.

          Jako rodzice powinniśmy uczyć nasze dzieci radzenia sobie w trudnym świecie, w którym nie wiadomo co jest dobre, a co złe. Mądrzy rodzice dają odczuć swoim dzieciom, że są prawdziwie kochane, są dla nich przewodnikiem i wzorem do naśladowania. Przeciwstawiając się temu co niesie kultura masowa, trzeba uczyć dzieci wartości i rozwijać w nich takie cechy, jak: szacunek dla innych, prawdomówność, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowe nastawienie do świata i ludzi. Powinny być one wyposażone w taki system wartości, aby mogły same ocenić sytuację i podejmować racjonalne decyzje.

         Pomocą w wychowaniu i kształtowaniu młodego człowieka może być lektura ciekawych i wartościowych książek. Warto rozmawiać o książkach, wymieniać się opiniami, dowiadywać się, co dziecko czyta i czy mu się to podoba. Aby być kompetentnym przewodnikiem, a później partnerem dziecka w takich rozmowach, trzeba samemu też czytać. Można wspólnie przeczytać dobrą książkę, ciekawy artykuł, które mogą skłonić dziecko do refleksji i rozmowy o książkach, o życiu, o sprawach, które go interesują.

Szanowni Rodzice!

Zachęcajcie swoje dzieci do częstego sięgania po książkę,

do odwiedzania biblioteki i czytania!

 

Dlaczego warto czytać?

 

Czytanie to wiedza i mądrość 

Dzięki czytaniu poszerza się nasza wiedza ogólna, odkrywamy to, co było dotychczas nieznane i wnikamy w to, co chcemy poznać lepiej. Poprzez czytanie wzrasta poziom naszej inteligencji, rozwijamy swoje zainteresowania. Osiągamy swobodę w myśleniu i mówieniu.

Czytanie to przygoda, która wciąga i skłania do myślenia

Czytając, wraz z bohaterami książek wyruszamy w podróż w czasie i przestrzeni. Razem z nimi przeżywamy przygody, staramy się rozwikłać zagadki i dylematy, wyobrażamy sobie świat, który rządzi się niesamowitymi prawami.

Czytanie pomaga, uczy empatii i wrażliwości

Książka ma wartość terapeutyczną. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, nastawia optymistycznie do otoczenia i uczy wrażliwości, współczucia, umiejętności dzielenia się z innymi, tolerancji.

Czytanie kształtuje charakter

– wiemy co jest dobre, a co złe. Przekłada się to także na naszą osobowość i na to jakimi wartościami kierujemy się w życiu. Uczymy się moralności i etyki.

Czytanie to przyjemność,

pomaga się odprężyć i zrelaksować.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour