Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13.12.2018

     W hołdzie ofiarom stanu wojennego w rocznicę jego rozpoczęcia przedstawiciele II LO – Aleksandra Cysarz, Wiktoria Konieczka i Tymoteusz Krzyżanowski złożyli symboliczną wiązankę kwiatów. Opiekunem delegacji młodzieży był Pan Maciej Laska.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour