Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW II LO IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 24.04.2020

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie klas maturalnych! To Wy dzisiaj jesteście Najważniejsi!

24.04.2020r.

     Zakończenie liceum to ważny i uroczysty moment – symboliczne wejście w dorosłość. Wszyscy ubrani na galowo, przemówienia, podziękowania, omówienie wyników klasyfikacji, frekwencji, podsumowanie osiągnięć np. naukowych, sportowych, wolontariatu, odebranie świadectw, a następnie część artystyczna i spotkania w klasach. … Tak było zwykle… Ale dzisiaj jest inaczej .... przez koronawirusa bez uroczystego apelu i bez bezpośredniego kontaktu. Tęsknimy za sobą i żałujemy, że sale lekcyjne i korytarze szkolne są puste od 12 marca 2020, ale wiemy, że w sytuacji pandemii COVID 19 funkcjonowanie szkół zmieniło się. Od 25 marca 2020r. przeszliśmy na nauczanie zdalne – należą się Wam podziękowania za tak aktywne i sprawne działania dotyczące adaptacji do pracy zdalnej.

     W dniu dzisiejszym ogłoszono, że matury pisemne rozpoczną się dla Was 8 czerwca 2020, w tym roku nie będzie matur ustnych.

     Dzisiejszy dzień dla naszej społeczności szkolnej to dzień wyjątkowy. Kończy się dla Was kolejny etap edukacyjny. Lata 2017 -2020 to okres, w którym szczególnie byliście związani z II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Byliście zaangażowani w życie szkolne począwszy od zdobywania wiedzy po udział w przeróżnych przedsięwzięciach.

     Przegląd szkolnej kroniki cyfrowej zamieszczonej na naszej stronie internetowej dostarczył wielu wspomnień i informacji o waszych działaniach. Nie sposób wymienić wszystkich waszych aktywności. Zwrócę uwagę na kilka, których to Wy byliście głównymi autorami:

     Możemy poszczycić się wielokrotnymi sukcesami sportowymi, pośród Was jest spora grupa Sportowców - Autorów zwycięstw. Sukcesem jest czterokrotne zajęcie pierwszego miejsca w województwie pomorskim w sportowej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych! W Waszym gronie są Sportowcy, którzy mają dorobek sportowy w kraju, Europie i na świecie. Gratulujemy i życzymy Wam kontynuacji Waszych wymagających, jednak niewątpliwie pięknych, satysfakcjonujących pasji!

     Liczne udziały w olimpiadach przedmiotowych, konkursach językowych, regionalnych, artystycznych, między innymi wokalnych, wiedzy pożarniczej, udzielania pierwszej pomocy itd., które również honorowane były nagrodami i medalami to kolejny obszar warty podkreślenia.

     Wasze zaangażowanie w pomoc innym np. wolontariat szkolny, kształcenie koleżeńskie, występy dla dzieci na oddziale onkologii dziecięcej w Gdańsku, występy w domach pomocy społecznej w powiecie starogardzkim, realizacja projektu: „Uczniowie II LO czytają przedszkolakom”, zajęcia dla przedszkolaków i liczne akcje charytatywne są bezcenne.

     Na wyróżnienie zasługuje również wzbogacanie występami artystycznymi naszych szkolnych uroczystości, wieczorków poetyckich, patriotycznych - cykl „Pieśnią o historii”, który miał oprócz szkolnych, także wykonania dla całej społeczność miasta. Rokroczne przygotowania imprezy szkolnej „Wigilia na Kociewiu”. Realizacja projektu szkolnego „Rodzina w wirach historii”. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości organizowanych przez powiat starogardzki i miasto Starogard. Pikniki naukowe. Zajęcia na wyższych uczelniach, wykłady, ćwiczenia, regularne wyjazdy na PG. Lekcje otwarte, obserwacje astronomiczne, przedstawienia szkolne wyreżyserowane przez uczniów wg ich własnego scenariusza. Wyjazdy szkolne, wycieczki edukacyjne, klasowe, wyjazdy zagraniczne. Współpraca z licznymi partnerami szkoły np. Fundacją Inspirujące Przykłady.

     Największe wartości jakie Was tutaj spotkały to zapewne Ludzie, przyjaźnie, które z lat szkolnych często zostają na zawsze.

 1. Czas na statystykę: - Omówienie wyników klasyfikacji końcowej

W tym roku szkolnym szkołę kończy 163 abiturientów.

 1. Średnie ocen klas wyniosła 4,5.

     Nikt nie otrzymał oceny niedostatecznej ani nie jest nieklasyfikowany. Żaden uczeń nie uzyskał także poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej oceny z zachowania.

 1. 25 osób ma średnią 5,0 i wyżej

Są to:

 1. Katarzyna Suwalska kl. IIIC

 2. Aleksandra Bruska kl. IIIE

 3. Wiktoria Żywek kl. IIIC

 4. Maciej Adamowski kl. IIID

 5. Małgorzata Kasprzycka kl. IIIA

 6. Aleksandra Kotkiewicz kl. IIIE

 7. Aleksandra Smukalska kl. III A

 8. Paulina Włoch kl. IIIC

 9. Zuzanna Patrzykąt kl. IIID

 10. Zuzanna Wałdoch kl. IIIC

 11. Piotr Fojut kl. IIIC

 12. Julia Deptulska kl. IIIC

 13. Marta Braun kl. IIIC

 14. Alicja Piskorska kl. IIIE

 15. Patrycja Cherek kl. IIIA

 16. Klaudia Warczak kl. III B

 17. Aleksandra Różańska kl. IIIC

 18. Filip Czyżewski kl. IIIE

 19. Maciej Delewski kl. IIIA

 20. Ewa Godlewska kl. IIIA

 21. Julian Kambach kl. IIIA

 22. Julia Andrzejewska kl. III B

 23. Aleksandra Cysarz kl. IIIB

 24. Julia Stopa kl. IIIC

 25. Oliwia Rossek kl. IIIC

 1. Średnią od 4,75 do 4,99, w tym roku ma 31 osób.

Są to:

 1. Patrycja Mania IIIA

 2. Wiktoria Konieczka IIIB

 3. Mateusz Demski IIID

 4. Jakub Wasziński IIIE

 5. Klaudia Wiśnicka IIIE

 6. Weronika Baran IIIA

 7. Marcin Bławat IIIA

 8. Nikola Krzyżanowska IIIA

 9. Michał Porożyński IIIA

 10. Natalia Szczubełek IIIA

 11. Paulina Kubisz IIIB

 12. Natalia Gostomska IIID

 13. Oliwia Bartyzel IIIB

 14. Alicja Konkel IIIC

 15. Julia Olejniczak IIIE

 16. Julia Tecław IIIE

 17. Oliwia Chyła IIIA

 18. Kornelia Gerowska IIIA

 19. Agnieszka Hołub IIIA

 20. Kacper Kwiatkowski IIIA

 21. Karolina Bartkowiak IIIC

 22. Amelia Gornowicz IIIC

 23. Julia Walaszczyk IIIC

 24. Marta Szuta IIIE

 25. Nina Kosmowska IIIC

 26. Magdalena Drobniewska IIID

 27. Mateusz Delewski IIIi

 28. Karolina Grabowska IIIC

 29. Jagoda Jankowska IIIC

 30. Natalia Kropisz IIIC

 31. Jakub Witkowski IIIE

 1. Sportowcy – wzorowa postawa w rywalizacji sportowej 36 osób

     Najlepszym sportowcom dziękujemy za godne reprezentowanie II LO im Ziemi Kociewskiej w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych i przyczynianie się do zdobywania tytułu : "Najbardziej usportowionej szkoły w Powiecie" oraz zajmowania czołowych miejsc w Wojewódzkich Licealiadach.

3 A

1. Bontor Julia

2. Cherek Patrycja

3. Hołub Agnieszka

4. Kurasiak Katarzyna

5. Smukalska Aleksandra

6. Delewski Maciej

7. Bławat Marcin

8. Gracz Damian

9. Kozak Szymon

3 B

1. Okęcka Marta

2. Chudzik Anna

3. Szafek Paweł

4. Kłos Jakub

3 C

1. Bartkowiak Karolina

2. Grabowska Karolina

3. Grabowska Wiktoria

4. Różańska Aleksandra

5. Smolińska Magdalena

6. Walaszczyk Julia

7. Derdowski Dominik

8. Fojut Piotr

9. Landowski Szymon

3 D

1. Patrzykąt Zuzanna

2. Truszczyńska Magdalena

3. Krzyżanowski Kajetan

4. Rzeniecki Szymon

3 E

1. Czaplewska Paulina

2. Kotkiewicz Aleksandra

3. Matacz Kinga

4. Struzik Maja

5. Bunikowski Igor

6. LewickiPaweł

7. Machnikowski Oskar

8. Reszke Jakub

9. Romanowski Mateusz

10. Witkowski Jakub

C. Uczennice wyróżniające się swoją pracą i zaangażowaniem w szkolnym życiu artystycznym i reprezentowanie szkoły w licznych konkursach.

1. Aleksandra Keister IIIA

2. Weronika Szlija IIIB

3. Wiktoria Schmidt IIIC

4. Alicja Piskorska IIIE

D. Aktywna pomoc w organizowaniu wszystkich imprez szkolnych przez całe trzy lata i praca w radiowęźle szkolnym.

1. Michał Porożyński IIIA

2. Alexander Stopikowski IIIA

E. Zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego, organizacja licznych szkolnych imprez i uroczystościoraz praca na rzecz młodzieżowej samorządności.

1. Małgorzata Kasprzycka IIIA

2. Kacper Kwiatkowski IIIA

3. Maciej Delewski IIIA

4. Dominika Brandt IIID

F. Szkolne koło wolontariatu – szerzenie idei wolontoriatu, pomoc w organizacji imprez środowiskowych i bezinteresowne zaangażowanie dla dobra mieszkańców powiatu starogardzkiego.

1. Natalia Gostomska IIID

2. Kornelia Gerowska IIIA

3. Patrycja Mania IIIA

G. W konkursie czytelnictwa pierwsze miejsce zajęła:

Jagoda Jankowska IIIC

11. Zaangażowanie w DKMS project “komórkomania”– 13 osób z IIID

1. Zuzanna Mandziara

2. Weronika Jabłońska

3. Klaudia Neumann

4. Aleksandra Korłub

5. Kornelia Karbowska

6. Iwona Kuchta

7. Magdalena Drobniewska

8. Magdalena Truszczyńska

9. Alicja Zakrzewska

10. Kinga Jasińska

11. Szymon Rzeniecki

12. Andrea Haftka

13. Sara Bielińska


     Mamy nadzieję, że dobrze będziecie wspominać szkolne często beztroskie lata. Z pewnością będziemy o Was pamiętać i niejednokrotnie będzie nam Was tutaj brakowało.

     W tym miejscu należą się podziękowania dla całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników administracji i obsługi, Rodzicom naszych trzecioklasistów dziękujemy za trud włożony w edukację, kształtowanie młodych ludzi, za troskę, cierpliwość, serdeczność i zrozumienie.

     Życzymy Wam Drodzy Absolwenci rozwijania Waszych talentów! Niech zdobyte kompetencje podwyższają Wasze szanse na dobre studia, dobrą pracę i dobre życie! Dokonujcie najlepszych wyborów życiowych! Starajcie się być dobrymi ludźmi! I nasze wspólne życzenie jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego! Wierzymy, że uda się Wam osiągnąć postawione sobie cele mimo nietypowych okoliczności!

   

      Dziękujemy!

     Hanna Gałązka-Janas i Beata Maria Mokwa

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour