Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Otrzymaliśmy komputery dla nauczycieli do pracy w zdalnym nauczaniu

     Dzięki działaniom Starosty Powiatu Starogardzkiego nasza szkoła otrzymała 4 komputery dla nauczycieli do pracy w zdalnym nauczaniu.

     W ramach projektu "Zdalna szkoła" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour