Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

DZIEŃ 100 ROCZNICY URODZIN NASZEGO RODAKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 18.05.2020

 

     Karol Wojtyła 100 lat temu przywitał świat swoją obecnością a w roku 1978 rozpoczął swój Wielki Pontyfikat.
To człowiek,który tak bardzo umiłował świat swoją otwartością i dobrocią.
Ojciec Święty tak bardzo kochał i szanował drugiego człowieka,pochylał się nad biednym,umierającym i cierpiącym,sam wielokrotnie doświadczając trudu życia.
Jan Paweł II tak bardzo kochał młodzież i dzieci Wy jesteście solą ziemi,Wy jesteście światłem świata Skierował tak wiele pięknych słów i dokonał pięknych czynów,które warto pamiętać i którymi warto żyć.

Jeszcze będzie pięknie,mimo wszystko.Tylko załóż wygodne buty,bo masz do przejścia całe życie
Bogatym nie jest ten co posiada,lecz ten co daje
Wymagaj od siebie ,nawet jeśli inni od Ciebie nie wymagają
... i wiele,wiele innych,które są piękne i bardzo głębokie.

     To właśnie dziś podarujmy Ojcu Świętemu Najpiękniejszy Bukiet Kwiatów naszych wartości-WIARY,NADZIEI i MIŁOŚCI to właśnie z tych kwiatów rozwijają się najpiękniejsze wartości w sercu człowieka,o które trzeba dbać i pielęgnować przez całe nasze życie.
To właśnie dziś,cała społeczność szkolna i wszyscy ludzie-złóżmy razem modlitewny hołd-odmawiając Litanię do Świętego Jana Pawła II,uczestnicząc we Mszy Świętej czy odmawiając piękną modlitwę do Ducha Świętego,którą naszył małego Karola jego ojciec

     Duchu Święty,proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,o dar umiejętności,abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,o dar rady,abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,o dar męstwa,aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,o dar pobożności,abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,o dar bojaźni Bożej,abym lękał się grzechu,który Ciebie,o Boże,obraża.

     OJCZE ŚWIĘTY JANIE PAWLE II W NASZYCH SERCACH MA ZAWSZE!!!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour