Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Tegoroczni maturzyści i ich rodzice pamiętają o szkole!

     23 czerwca 2020 rodzice tegorocznych abiturientów uroczyście podziękowali dyrekcji, wychowawcom klas trzecich, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi  za ostatnie trzy lata.  Na pożegnanie wszyscy otrzymali ozdobne terminarze na przyszły rok szkolny z piękną dedykacją:

„Dziękujemy za te lata wspólnie spędzone,

Za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość.

Dziękujemy za dobre słowa, które dodawały nam skrzydeł

I pozwalały uwierzyć we własne siły.

Dziękujemy za codzienny przykład,

Jak być mądrym i dobrym człowiekiem.”

     Absolwenci II LO rocznik 2017-2020

     W imieniu wszystkich pracowników szkoły DZIĘKUJEMY naszym absolwentom i ich rodzicom za pamięć. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się rodzicom zaangażowanym w prace komitetu studniówkowego, na czele z jego przewodniczącą Panią Iloną Gostomską.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour