Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Nowe Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego 4.12.2013

      W środę (04.12) podczas spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego na dużej przerwie nastąpiło symboliczne przekazanie dokumentacji SU nowemu Prezydium Rady. Ustępująca Przewodnicząca SU Anita Winowiecka życzyła nowemu Prezydium wielu sukcesów i udanej kontynuacji działań dotychczas podejmowanych przez Radę Samorządu. W nowym Prezydium utworzonym w drodze powszechnych wyborów szkolnych znaleźli się:

Daniel Rehmus (ID) – Przewodniczący

Agata Płotkowska (IIC) – Zastępca Przewodniczącego

Dawid Kłopotek (IIB) – Sekretarz

 

Ustępujące Prezydium Rady:

Przewodnicząca - Anita Winowiecka (IIID)

Zastępca Przewodniczącej – Judyta Szreiber (IIIE)

Sekretarz – Klara Borowska (IIIF)

 

        Ustępującemu Prezydium Rady dziękujemy za sumienną pracę w radzie oraz wiele inicjatyw i pomysłów, które zostały zrealizowane.

                                           Rada Samorządu Uczniowskiego

                                           wraz z opiekunem

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour