Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości 5.12.2013

     W dniu 05.12.2013 odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia (eliminacje szkole) Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. W założeniach olimpiada łączy w sobie następujące cele:

-uświadamianie młodzieży konieczności zachowania się w sposób przedsiębiorczy

-rozbudzenie i wzmocnienie u młodych postaw i zachowań przedsiębiorczych

-doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce

-rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego planowania oraz realizacji przedsięwzięć

-rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, współdziałanie w zespole oraz negocjacji

-tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej

-zachęcanie młodzieży do studiowania na uczelniach ekonomicznych

     Zakres tematyczny olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzonych dodatkowo o zagadnienia związane ze zmiennym corocznie hasłem przewodnim-w tym roku hasło przewodnie to ‘’Własna Firma’’

     Uczestnicy olimpiady muszą także wykazać się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, powinni posiadać podstawową wiedze z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa. W tym roku eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klas I i III, którzy realizują przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Eliminacje okręgowe odbędą się 06.03.2014.

     Życzymy powodzenia naszym uczniom !

                   Organizatorem zawodów szkolnych była p. Hanna Jędrzejczyk

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour