Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wyspa Przyrodników - warsztaty przyrodnicze w Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sobieszewie

     W dniu 03.06.2014 uczniowie rozszerzenia biologicznego z IIA, IIB, IIC i IIG wraz z opiekunkami Martą Zbierańską i Sylwią Szczepańską – Ciesielską udali się na warsztaty  do Sobieszewa. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy i realizowali dwa różne tematy.

Pierwsza grupa z Panią Martą Zbierańską – realizowała temat „Sherlock Holmes

na tropach tajemnic przyrody”. Zajęcia przeprowadzała Agnieszka Sadowska.

Zakres tematyczny zajęć to : co to jest bioindykator? ,co rośliny mówią nam o swoim

środowisku? , klasy czystości wody, skala porostowa, ślady pozostawiane przez

zwierzęta: tropy, ślady żerowania, odchody, pióra. Zwierzęca sztuka użytkowa -

wytwory zwierzęcych łapek i dziobków. „Archiwum X” - torfy i osady

biogeniczne jako źródło wiedzy o historii przyrodniczej regionu.

Formy pracy : prezentacja multimedialna, doświadczenia laboratoryjne,

obserwacje mikroskopowe, gry dydaktyczne.

Druga grupa z Panią Sylwią Szczepańską – Ciesielską – realizowała temat: „Brzeg morski i jego mieszkańcy”. Zajęcia przeprowadzała Pani kierownik stacji - Katarzyna Żółkoś.

Zakres tematyczny zajęć to: typy wybrzeża w Polsce, jakie warunki życia dla

organizmów oferuje brzeg morski i jak sobie z nimi poradzić? - charakterystyka warunków siedliskowych, adaptacje roślin. Sukcesja - zróżnicowanie stref

wydmowych. Zwierzęta siedlisk przybrzeżnych.

Formy pracy:  obserwacje terenowe i zbiór prób w terenie (nad morzem, na wydmie – zgodnie z pozwoleniem oraz w lesie), oznaczanie gatunków ( wykorzystanie kluczy do oznaczania) doświadczenia laboratoryjne, obserwacje mikroskopowe, dyskusja, zabawa interaktywna.

Zajęcia charakteryzowały się dużą intensywnością, tempem pracy i dużą dawką informacji. Uczniowie musieli zaliczyć zajęcia i zaprezentować wyniki swojej pracy, omówić swoje obserwacje  więc o obijaniu się nie było mowy!.

Warsztaty były dobrze przygotowane więc postaramy się by uczniowie rozszerzeń klas drugich naszej szkoły systematycznie brali w nich udział.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour