Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Warsztaty z doradztwa zawodowego 12.01.-25.02.2015r.

     Wybór uczelni wyższej i zawodu w dużym stopniu przesądza o naszej drodze życiowej. Dlatego wybór ten powinien być starannie zaplanowany, nie przypadkowy. Należy kierować się m.in. wiedzą o sobie (poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony, predyspozycje, stan zdrowia) a także  informacją o zawodach i  zapotrzebowaniem na rynku pracy.
     W dniach 12.01 – 25.02 br. w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone przez panią Magdalenę Kozakiewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I.
     Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do racjonalnego planowania własnej kariery oraz wyboru odpowiedniego rozszerzenia programowego.
     Młodzież dowiedziała się również skąd czerpać informacje o zawodach, o ścieżkach kształcenia, kierunkach studiów i zasadach rekrutacji na nie.
     Zajęcia zostały zrealizowane dzięki inicjatywie pedagoga szkolnego p. Lucyny Kalicińskiej oraz psychologa szkolnego p. Witosławy Krzyżanowskiej.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour