Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Zajęcia z biologii w oliwskim ZOO 27.05.2015

     Dnia 27.05.2015 roku (środa) rozszerzenia programowe z biologii, udały się wraz z opiekunkami:  panią Martą Zbierańską,  Sylwią Szczepańską – Ciesielską oraz  psycholog Witosławą Krzyżanowską do Miejskiego  Ogrodu Zoologicznego  zlokalizowanego w Oliwie, dzielnicy Gdańska. 
Na miejscu zostaliśmy podzieleni na grupy i  otrzymaliśmy karty pracy, na której znajdowała się mapa ZOO. Każdy z uczniów miał za zadanie znaleźć zwierzęta, które zostały oznaczone cyfrą na mapie, a następnie zebrać o nim kilka informacji i krótko je opisać. Po trzygodzinnej wędrówce po ogrodzie, zapakowaliśmy się do autokaru i obraliśmy kierunek do domu. Były to dla nas niezwykle ciekawe zajęcia terenowe.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour