Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wyspa Przyrodników - warsztaty przyrodnicze w Sobieszewie 02.06.2015

     W dniu 02.06.2015 uczniowie z klas I A ( 14 os), I B (10 os) i I F ( 22 os) wraz z opiekunkami Martą Zbierańską, Witosławą Krzyżanowską i Sylwią Szczepańską – Ciesielską udali się na warsztaty do Sobieszewa. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy i realizowali dwa różne tematy.

     Pierwsza grupa z Panią Martą Zbierańską ( kl 1A i I B)– realizowała temat „Sherlock Holmes - na tropach tajemnic przyrody”. Zajęcia przeprowadzała dr Agnieszka Sadowska.
Zakres tematyczny zajęć to : co to jest bioindykator? ,co rośliny mówią nam o swoim
środowisku? , klasy czystości wody, skala porostowa, ślady pozostawiane przez
zwierzęta: tropy, ślady żerowania, odchody, pióra. Historia przyrodnicza regionu.
Formy pracy : wykład, terenówka i ćwiczenia.

     Druga grupa z Panią Sylwią Szczepańską – Ciesielską i Witosławą Krzyżanowską– realizowała temat: „Brzeg morski i jego mieszkańcy”. Zajęcia przeprowadzała pani kierownik stacji – dr Katarzyna Żółkoś.
Zakres tematyczny zajęć to: typy wybrzeża w Polsce, jakie warunki życia dla organizmów oferuje brzeg morski i jak sobie z nimi poradzić? - charakterystyka warunków siedliskowych, adaptacje roślin. Sukcesja - zróżnicowanie stref wydmowych. Zwierzęta siedlisk przybrzeżnych.

     Formy pracy: obserwacje terenowe i zbiór prób w terenie (nad morzem oraz w lesie), oznaczanie gatunków (wykorzystanie kluczy do oznaczania) doświadczenia laboratoryjne, obserwacje mikroskopowe, dyskusja. 

     Zajęcia charakteryzowały się dużą intensywnością, tempem pracy i dużą dawką informacji. Uczniowie musieli zaliczyć zajęcia – zaprezentować i omówić wyniki swoich obserwacji.

     W warsztatach brali udział uczniowie, którzy w klasie drugiej wybrali rozszerzenie programowe z biologii więc zajęcia były ciekawym wprowadzeniem w zakres tematyczny realizowany w klasie drugiej.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour