Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Warsztaty integracyjne dla uczniów klas I wrzesień 2015

 We wrześniu b.r. odbyły się w naszej szkole warsztaty integracyjne, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I. 
      Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez pedagoga szkolnego - p. Lucynę Kalicińską i psychologa szkolnego - p. Witosławę Krzyżanowską. Celem zajęć była integracja klasy, lepsze poznanie się członków zespołu klasowego, budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę a także rozwijanie empatii oraz nauka przyjaznego współdziałania z innymi.

      Uczniowie chętnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem.
      Za wspaniałą atmosferę sprzyjającą wzajemnemu poznawaniu się dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów! Uśmiech

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour