Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Tydzień Zakazanych Książek 30.09-6.10.2015

 

W dniach 30.IX – 06.X 2015 roku obchodzimy ogólnopolski         

  Tydzień Zakazanych Książek

     Z tej okazji nauczycielki biblioteki szkolnej Agnieszka Peikowska i Iwona Kolaska przygotowały wystawę na ten temat.

     Akcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa.

Dostęp do książek, a co za tym idzie, do informacji i wiedzy, od początku upowszechnienia druku, był ograniczany - z różnych powodów, w różny sposób  i przez różne czynniki.                                 

       Celem akcji jest przypomnienie historycznych (z dzisiejszej perspektywy dość miałkich) przyczyn stosowania cenzury oraz zwrócenie uwagi na fakt, że proceder ten, w mniejszym lub większym stopniu, na całym świecie trwa do dziś.

     Jest on okazją do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury, zachęca do czytania, także książek, którym przypięto łatkę niepoprawności politycznej czy obyczajowej. Cóż nie smakuje bardziej niż zakazany owoc… Uśmiech

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour