Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Obrazy ciałem malowane 11-12. 2015

     Obrazy ciałem malowane- pod takim tytułem w listopadzie i grudniu odbył się w cykl lekcji z wiedzy o kulturze klasach pierwszych pod przewodnictwem Urszuli Tuszyńskiej – Chęć. Zadaniem uczniów było przedstawienie najwybitniejszych dzieł malarstwa i architektury za pomocą materiału, jakim jest ludzkie ciało. Młodzież musiała wykazać się kreatywnością,  by gestem, mimiką, ułożeniem ciała przedstawić treść obrazu, ale również oddać uczucia i emocje.  Pokazom towarzyszyły również prezentacje treści dotyczące autora oraz jego dzieła, które młodzież przygotowywała samodzielnie, wykorzystując różnorodne źródła informacji. 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour