Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Prelekcja IPN w szkole 21.04.2016

    W czwartek 21.04.2016r. w naszej szkole gościł Pan Artur Chomicz - pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II z rozszerzenia programowego z historii.

     Prelegent opowiadał nam o działalności Żołnierzy Niezłomnych po II wojnie światowej. Wspominał m.in.: rtm. Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza, Zdzisława Badochę oraz Danutę Siedzikównę. Mówił o wielu bohaterskich momentach walk, dokumentując je zdjęciami i materiałami archiwalnymi z zasobów IPN.

     Odbyliśmy krótkie warsztaty, pracując w grupach nad materiałami źródłowymi dotyczącymi omawianej tematyki. W dyskusji zastanawialiśmy się nad celowością działań militarnych podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

     Ta lekcja historii utrwaliła nam wiedzę o Żołnierzach Niezłomnych.

„Żołnierze Wyklęci żyją. Żyją dopóki trwa pamięć o nich...”


Opracowała:
Karolina Zajączkowska, klasa II b

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour