Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Lekcja otwarta, pt. „ZBRODNIA I KARA” 23.05.216

     Dnia 23.05.2016r. rozszerzenie z języka polskiego klasy IIa wraz z opiekunem, panią Moniką Miloch, przygotowało lekcję otwarta, pt. „ZBRODNIA I KARA”. Tematem lekcji był motyw zabójstwa i jego dalsze konsekwencje. Wśród zaproszonych gości była dyrekcja szkoły, oraz uczniowie z klasy If.

     Klasa IIa przedstawiła ta lekcję w formie rozprawy sądowej. Zespół klasowy zaprezentował ten wątek opierając się na przykładach z: „Prometeusza”, „Kaina i Abla”, „Pieśni o Rolandzie”, „Makbeta”, „Giaura”, „Dziadów cz. II”, „Balladyny” oraz oczywiście „Zbrodni i kary”. Każda ze spraw sądowych została poprzedzona mową sędziego. Następnie odbywała się retrospekcja, w której uczniowie klasy IIa przedstawili scenki z lektur z motywem zbrodni i kary. Po każdym odegranym fragmencie przedstawienia, sędzia ogłaszał wyrok. W tle każdej scenki była trafnie dobrana muzyka oraz ciekawie przygotowana prezentacja multimedialna z urywkami filmów z przedstawianych lektur.

     Lekcja zakończyła się krótkim podsumowaniem ze strony pani Moniki Miloch oraz kilka miłych słów pod adresatem organizatorów powiedział dyrektor szkoły.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour