Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Zatrzymaj się - Usiądź - Poczytaj

  Głównym celem działań czytelniczych podejmowanych w naszej szkole od wielu lat jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów. Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata.

         Zapraszamy zatem do kącika czytelniczego, który został przygotowany  w holu na parterze.

Zatrzymaj się – Usiądź – Poczytaj…Dostęp do książek tak blisko. Książki będą wymieniane sukcesywnie, a w wyłożonym na stoliku Senniku,  codziennie rano można sprawdzić  znaczenie tego, co przyśniło się właśnie Tobie tej nocy...

Biblioteka Szkolna zaprasza Uśmiech

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour