Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Impresje po obchodach 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 14.10.2016

25 lat II Liceum Ogólnokształcącego

im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim


„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”.

     Każdy Jubileusz skłania do zadumy i stanowi przyczynę refleksji nad mijającym czasem. 25-lecie II LO w Starogardzie Gd. stało się okazją do wspomnień, które na zawsze pozostaną w pamięci wielu pokoleń. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem. To tu każdy pozostawił cząstkę siebie…

     14 października 2016 roku uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci oraz wszyscy pracownicy i sympatycy II LO świętowali Jubileusz 25-lecia istnienia szkoły, połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu z ogromnym szacunkiem i sentymentem wspominaliśmy osoby, które przez minione lata kształtowały wizerunek naszej szkoły. W szeroko otwartych progach II LO mogliśmy przywitać dostojnych gości przybyłych na jubileuszową galę.

     O godzinie 12.00 wszyscy obecni zostali zaproszeni do udziału w akademii pod hasłem: „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany szkolny świat”. Aby tradycji stało się zadość, uroczystą galę rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Pani dyrektor mgr Hanna Gałązka-Janas szczególnie gorąco powitała przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego, dyrektorów innych szkół i placówek oświatowych, emerytowanych dyrektorów i nauczycieli II LO, pracowników, absolwentów i  wszystkich zaproszonych gości, przybyłych na obchody Jubileuszu. W trakcie uroczystości przedstawiła ważne wydarzenia i fakty z kart historii placówki, a także poinformowała o aktualnym stanie szkoły, jej ważnych sukcesach i osiągnięciach. Dwadzieścia lat szkoła dojrzewała do nadania jej patrona, który doskonale wpisuje się w promocję naszej Małej Ojczyzny. W czasie swej długoletniej działalności placówka nie tylko kształciła i wychowywała kolejne pokolenia młodych ludzi, ale rozwijała zainteresowania, pasje i umiejętności swoich uczniów. Dzisiaj może poszczycić się pokaźną liczbą absolwentów.

     Dyrektor Hanna Gałązka-Janas, w swoim wystąpieniu, gorąco podziękowała wszystkim za przybycie na obchody, pracownikom emerytowanym za ofiarną pracę i poświęcenie, natomiast społeczności szkolnej za zaangażowanie podczas przygotowań do uroczystości. Kończąc przemówienie życzyła wszystkim miłego spędzenia czasu z 25-letnim II LO, wielu przeżyć i wspomnień. Następnie wręczono Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora nauczycielom, którzy osiągnęli szczególne sukcesy w pracy dydaktyczno -wychowawczej.

     Na pamiątkę minionych 25 lat istnienia placówki, został wydany okazjonalny album pt. „Fotografią przez 25 lat” w opracowaniu pana Karola Jelińskiego-nauczyciela języka angielskiego i pani Moniki Gerigk - absolwentki II LO. Publikacja ta stanowi podróż sentymentalną, tęsknotę za dawnym, nostalgię przeszłości, za czasem minionym, za czasem młodości...

     Po części oficjalnej i wystąpieniach zaproszonych gości uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Udział w niej brali między innymi absolwenci szkoły. Program był okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki, przeżywa się chwile radości i nawiązuje przyjaźnie. Okazją do takich wspomnień, refleksji i kreślenia planów na przyszłość był montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Oprawą muzyczną zajął się pan  Jerzy Jędrzejczyk. W czasie występu nie zabrakło pięknych piosenek, recytacji wierszy, brawurowych tańców, montażu migawek z imprez szkolnych, a także kawiarenki wspomnień, w której wystąpili m.in. absolwenci: Weronika Jurek, Magdalena Szramka, Mateusz Brucki, Marcin Skrzypczak. Szczyptą ciepłych słów i wspomnień o szkole podzielili się z nami absolwenci: Ewa Czeplina-Kozicka i  Daniel Tuskowski.

     Szczególnym momentem było wystąpienie  dyrektora Pawła Peikowskiego. To  z jego inicjatywy w 1991 roku przy Zespole Szkół Przemysłu Skórzanego powstało Liceum Ogólnokształcące, które obecnie w powiecie starogardzkim jest jednym z ważnych wśród szkół ponadgimnazjalnych. Swoją refleksją na temat II LO  podzielił się również dyrektor Piotr Cesarz. Były kwiaty i podziękowania. Nie zabrakło też tortu urodzinowego dla dostojnej Jubilatki. Uczestnicy spotkania otrzymali jubileuszową pamiątkę, album wydany z okazji 25-lecia szkoły. Mogli również dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej, wyłożonej w auli szkolnej.

     Następnie wszystkich poproszono do zwiedzenia szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom „podróż sentymentalną” w przeszłość przygotowano liczne ekspozycje, gazetki, prezentacje, płytę szkolnych artystów, odświętny wystrój sal lekcyjnych i korytarzy, szkolną izbę pamięci i kącik patrona. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe, jak i szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Ileż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odnajdywanie wizerunku wychowawcy.

     Święto Szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć  uczniów w sporcie. Ściany szkoły zdobiły dyplomy i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie.

Po zwiedzeniu szkoły zostały wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcia, a następnie goście w towarzystwie gospodarzy udali się na słodki poczęstunek do auli szkolnej. Była również okazja do indywidualnych spotkań absolwentów z ich wychowawcami i nauczycielami – wspomnienia powróciły do lat szkolnych.

     O 17.30 uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się na uroczystą Mszę Świętą do kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Starogardzie Gd. Uroczyste nabożeństwo zostało odprawione w intencji obecnych wychowanków i pracowników szkoły, jak i absolwentów.

     Po Mszy Świętej wszyscy skierowali swe kroki w stronę restauracji „REN”, by wziąć udział w Balu Absolwentów, który sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach. W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania pani Annie Zwiernik - absolwentce II LO, a zarazem koordynatorce Komitetu Organizacyjnego obchodów 25-lecia szkoły za zaangażowanie w przygotowanie balu. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia. To wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły zakończyło uroczystości jubileuszowe.

     Rocznica 25-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów - świętem minionego czasu oraz świętem trwania. Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto Szkoły było wspaniałą okazją do wywołania refleksji, wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w pamięci naszej Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole. Życzymy jej kolejnych lat bogatych w znaczące wydarzenia i sukcesy. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci, bo warto wracać do chwil…

   

                                                            Opracowała: Lucyna Prabucka

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour