Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wycieczka do Sztutowa 28.10.2016

     Dnia 28 października 2016 roku grupa ok. 50 uczniów pod opieką pani Aleksandry Marczak oraz pani Barbary Zblewskiej pojechała do Sztutowa. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia trzech krótkich filmów dokumentalnych w kinie muzealnym o historii obozu koncentracyjnego Stutthof, rozprawie karnej SS manów po II wojnie światowej, którzy pełnili różne funkcje w obozie oraz „Ambulans”.

     Następnie zwiedziliśmy teren byłego miejsca zagłady. Stutthof był niemieckim obozem koncentracyjnym utworzonym na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska, w miejscowości Sztutowo, 36 km od Gdańska. Funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład państwa polskiego. Na obszarze Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie obóz Stutthof stanowił jeden z głównych instrumentów, służących do masowej eksterminacji ludności, przewinęło się przez niego 110 tys. ludzi, z czego zginęło 65tys. W czerwcu 1944 r. włączono go do realizacji „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady. W krematorium, przy tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia, zapaliliśmy znicze oraz uczciliśmy pamięć zamordowanych minutą ciszy, następnie przy pomniku pomordowanych wykonaliśmy grupowe zdjęcie.

     W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Szpęgawsku, gdzie nasza szkoła opiekuje się masowym grobem nr 14. Po uprzątnięciu miejsca pochówku, zapaliliśmy białe i czerwone znicze układając z nich nazwę „II LO”. W miejscu tym również dla uczczenia pamięci zachowaliśmy chwilę ciszy. Cała wycieczka była niezwykle wzruszająca.

     Opracowała Dominika Sulewska I A

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour