Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2016

 

    11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Ten dzień jest jednym z najważniejszych dni tryumfu naszego Narodu. Myśląc o odzyskaniu niepodległości przez Polskę postawmy sobie pytanie: „Co znaczy dla mnie Ojczyzna?”. 

 

     Warto przytoczyć w tym miejscu słowa wielkiego Polaka Św. Jana Pawła II zawarte w jego książce  Pamięć i tożsamość: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi się jednak, że jest to doświadczenie każdego kraju i każdego narodu w Europie i na świecie”.

     11 listopada 2014r. spotkaliśmy się w gronie delegacji uczestniczących w obchodach Dnia Niepodległości. Wysłuchaliśmy przemówień i złożyliśmy wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour