Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Akcja „Wybór: Architekt” 2.12.2016

    Dnia 02.12.2016r. w auli szkolnej klasy 1e oraz 2e uczestniczyły w akcji edukacyjnej pod tytułem: „Wybór: Architekt”. Przedsięwzięcie miało na celu budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury.

     Akcja obejmowała następujące bloki tematyczne:
- przedstawienie i omówienie ikon architektury współczesnej
- ukazanie specyfiki zawodu architekta
- przybliżenie drogi edukacji, jaką należy przebyć być architektem.

     Zajęcia prowadziła pani Adriana Bielenik

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour