Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Stypendia dla najzdolniejszych i najwybitniejszych uczniów naszej szkoły 14.12.2016

     W środę 14 grudnia 2016 roku w Filharmonii Gdańskiej odbyła się  uroczysta gala stypendialna z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka, która  była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".

     Wręczono na niej stypendia  dla najzdolniejszych i najwybitniejszych uczniów naszego województwa. Nie mogło tam zabraknąć naszych uczniów wraz z opiekunem p. Dariuszem Stubą.

     Stypendia przyznano w następujących kategoriach:

  ● stypendia i nagrody finansowane z budżetu województwa – dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych (wpłynęło 417 wniosków; przyznano 42 stypendia w wysokości od 150 do 300 zł/przez okres 10 miesięcy)

   ● stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych (wpłynęło 1908 wniosków; przyznano 417 stypendiów w wysokości  250 zł/przez okres 12 miesięcy)

   ● stypendia finansowane ze środków europejskich – dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (wpłynęło 1220 wniosków; przyznano 412 stypendiów w wysokości 250 zł/przez okres 10 miesięcy).

     Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazło się troje naszych obecnych uczniów:

Natalia Dzwonkowska - klasa II f

Martyna Rogowska – klasa I a

Szymon Czapla – klasa I e

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour