Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi ZSPS oraz II LO 1.02.2017

   1 lutego 2017 roku aula szkolna zapełniła się szczególnymi gośćmi. Wielu emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego oraz II LO skorzystało z zaproszenia  dyrektor Hanny Gałązki - Janas i przybyło do swojej szkoły na  spotkanie świąteczno-noworoczne. Po raz pierwszy w roli emeryta wystąpił dyrektor Piotr Cesarz. Obecni byli m.in.: najstarszy gość spotkania / 97 lat / Zygmunt Lewandowski oraz Paweł Peikowski - założyciel II LO. Po serdecznym przywitaniu gości przez panią dyrektor Hannę Gałązkę - Janas, uczniowie - członkowie szkolnego zespołu wokalno-muzycznego zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Następnie w bardzo przyjemnej atmosferze wspominano „dawne” dzieje. Warto podkreślić, że w spotkaniu uczestniczyło 25 byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

     Zdjęcia ilustrują atmosferę tego sympatycznego spotkania.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour