Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Nauczyciele języków obcych zapraszają do udziału w konkursie „ Pokaż Nam Język”

     Pierwszy etap konkursu ma formę testu zamkniętego rozwiązywanego na platformie internetowej.

     Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę z j. angielskiego lub j. niemieckiego. Niestety nie ma możliwości przystąpienia do konkursu z więcej niż jednego języka.

     Do wygrania m.in. Indeks Wyższej Szkoły Bankowej wraz z opłaconym czesnym za pierwszy rok studiów. (Nagrodzonych różnymi nagrodami zostanie 50 uczestników)

     Szczegóły na pokaznamjezyk.pl

    Termin zgłoszenia u nauczycieli języka obcego do 6 kwietnia.

 Zapraszamy!!!

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour