Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Dzień otwarty Pomorskiej Szkoły Wyższej 6.04.2017

     W czwartek 6 kwietnia 2017 roku uczniowie klas trzecich brali udział w Dniu Otwartym Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Hasło przewodnie tego dnia „Rock'n'Roll czy muzyka poważna”.

     Spotkanie odbyło się w auli uczelni. Wszystkich zgromadzonych przywitał Rektor PSW dr Wiesław Wika. Przedstawił on ofertę edukacyjną skierowaną do przyszłego studenta. Następnie wysłuchaliśmy wykładu dr Dariusza Wieczorka pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego pt: „ Project Management”. Powiedział m.in.,….. Zarządzanie projektami stało się w ostatnich latach zagadnieniem niezwykle modnym. Wynika to nie tylko z potrzeby naszych czasów, globalnej konkurencji, konieczności elastycznego reagowania na zmiany rynku, ale także z rosnącej świadomości, że stosowanie nowoczesnych metod i technik project management i posiadanie odpowiednich kompetencji w tym zakresie pomaga w efektywnym funkcjonowaniu. Zarządzanie projektami jest dziś czymś więcej niż tylko praktyką zarządzania. Jest wręcz nową gałęzią wiedzy.

     Młodzież mogła wziąć udział w konkursie i zaproponować hasło reklamowe Pomorskiej Szkoły Wyższej. Do wygrania było kilka cennych nagród rzeczowych oraz finansowych między innymi zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej, voucher na tenisa dla nagrodzonego i znajomych. Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku uczelni.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour