Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wolontariat szkolny - podziękowanie 5.04.2017

     Dnia 5.04.2017 w auli szkoły Wolontariat wypiekał gofry. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na cel charytatywny. Spłeczność szkolna starała się wesprzeć leczenie choroby P. Patrycji Paszylk, która zachorowała na nowotwór szyi. Wolontariat szkolny pragnie bardzo podziękować za wsparcie i wielką pomoc uczniom i rodzicom, którzy przekazali produkty i przybory potrzebne do wypieku. 


Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour