Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Seminarium naukowe „Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia.” 7.04.2017

     W piątek 7 kwietnia klasa IIE uczestniczyła w seminarium naukowym „Bezpieczeństwo, medycyna, zdrowie i kultura fizyczna. Wybrane zagadnienia”, podczas którego poruszane były zagadnienia dotyczące np. ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, zewnętrznych defibrylatorów,  bezpieczeństwa na kąpieliskach, wpływu uprawiania nordic walking na układ krążenia.

     Seminarium to efekt współpracy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Marynarki Wojennej. Konferencja odbyła się w auli Pomorskiej Szkoły Wyższej i wzięli w niej udział wykładowcy, studenci, a także osoby związane z bezpieczeństwem, sportem oraz medycyną. Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem Starosty Starogardzkiego Leszka Burczyka.

     Na seminarium zostaliśmy zaproszeni jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w powiecie starogardzkim, ale także jako osoby, które wspierają społeczników, aktywistów odpowiedzialnych za realizację dwóch sztandarowych akcji społecznych, czyli „Czuję, widzę, słyszę, ratuję” oraz „Kociewie nadaje rytm”. Ta ostatnia akcja ma zapewnić mieszkańcom dostęp do defibrylatorów  – podkreśla Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu.

Zdjęcia: 24starogard.pl

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour