Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Barokowe inspiracje fotografii uczniów klasy IC

     W ramach zajęć języka polskiego prowadzonych przez, Panią Monikę Miloch, klasa Ic miała za zadanie przedstawić w formie zdjęcia swoje wyobrażenie baroku.

     Barok to epoka pełna kontrastów, przepychu. W przeciwieństwie do renesansu barokiem nie rządzi harmonia, ale swego rodzaju nieład przejawiający się m.in. w nadmiernym zdobnictwie, w przerysowanej formie.

Wśród cech wyróżniających barok możemy wskazać również skłonność do teatralizacji życia oraz upodobanie brzydoty poprzez nadawanie jej walorów estetycznych. Barokowi twórcy ukazywali w swoich dziełach nastroje niepokoju i niepewności, podejmowali tematykę przemijania, śmierci. Człowiek baroku to człowiek rozdarty między pokusami, dobrami materialnymi, żądzami życia doczesnego a zbawieniem, życiem wiecznym, niebiańskim. Ówcześni artyści mieli za zadanie wzbudzić w odbiorcy zachwyt, zdziwienie, ich dzieła miały szokować, za wszelką cenę zainteresować odbiorcę. Barok to epoka bliższa średniowieczu niżeli starożytności, dlatego też toposem, dominującym hasłem tej epoki był motyw vanitas (marności, przemijania, kruchości) pochodzący z Księgi Koheleta.

     Uczniowie klasy Ic zainspirowani twórczością barokowych artystów starali się ukazać w swoich fotografiach nastroje oraz motywy, które dominowały w tej epoce. Każdy przygotował własną scenerię, która była jego wyobrażeniem baroku oraz była zgodna ze słynną myślą wyrażającą sens Księgi Koheleta: „vanitas vanitatum et omnia vanitas”- marność nad marnościami i wszystko marność.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour