Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ROZDANE! 30.06.2017

     Po spotkaniu w auli szkolnej, gdzie pani dyrektor Hanna Gałązka - Janas pogratulowała tegorocznym maturzystom i krótko omówiła wyniki poszczególnych klas - wychowawcy klas trzecich wręczyli świadectwa dojrzałości.

     98% maturzystów zdało maturę w pierwszym terminie.

     19 osób uzyskało 100% wynik z języka angielskiego, 3 z matematyki i 2 z języka niemieckiego.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour