Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wystawa poświęcona Annie Walentynowicz 20-30.11.2017

    Dzięki uprzejmości IPN Oddział Gdańsk w naszej szkole w sali historycznej w dniach od 20.11. do 30.11. możemy oglądać wystawę poświęconą Annie Walentynowicz. Wystawa przedstawia jej życiorys, w którym istotną rolę odegrało dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości.

     Anna Walentynowicz (1929 - 2010) - polska działaczka społeczna, opozycjonistka w PRL, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”, dama Orderu Orła Białego.

     Urodziła się w Równem na Wołyniu( obecnie Ukraina). Wstąpiła w szeregi stoczniowej Ligi Kobiet oraz Rady Oddziałowej związków zawodowych. Rozpoczęła pracę w Stoczni Gdańskiej, gdzie została przodownicą pracy. W 1978 r. wraz z innymi zakładała Wolne Związki Zawodowe. W sierpniu 1980 roku Walentynowicz została dyscyplinarnie zwolniona z pracy, jednak wskutek strajku pracowników w jej obronie władza przywróciła ją do pracy. W wyniku strajku powstał NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym była internowana, po rozbiciu siłą strajku w Stoczni Gdańskiej. 9 marca 1983 r. stanęła przed sądem oskarżona o organizowanie strajku, za co skazano ją na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zginęła 10.04.2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

      Opracowała Daria Zielińska z klasy 2A

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour