Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

NASZE STYPENDYSTKI

     STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

 220 uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w poniedziałek 27 listopada 2017 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.Aula Parku była wypełniona szczelnie laureatami, ich rodzinami oraz nauczycielami.

      MARTYNA ROGOWSKA – uczennica klasy IIa odebrała stypendium z rąk pomorskiej kurator oświaty Moniki Kończyk oraz wicewojewody Mariusza Łuczyka.

 

     STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 18 grudnia 2017 w gmachu Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, na której wręczone zostały Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego.

      MAŁGORZATA KASPRZYCKA – uczennica klasy Ic odebrała z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka stypendium w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców województwa pomorskiego.

   GRATULUJEMY

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour