Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Emerytowani pracownicy szkoły – gośćmi II LO 24.01.2018

     24.01.18 r. przybyli do naszej szkoły na zaproszenie dyrekcji niezwykli GOŚCIE – emerytowani Pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego - Ludzie, którzy zapisali się w historii naszej szkoły, Ludzie, którzy mieli wpływ na kształtowanie się pokoleń uczniów uczęszczających do szkoły przy ulicy Kościuszki 131.

     Przy wspólnym stole wspominano ludzi, wydarzenia, lata, w których pracowali zaproszeni goście. Nasi Emeryci zostali zapoznani z obecną strukturą szkoły, najważniejszymi sukcesami, którymi szczyci się II LO im. Ziemi Kociewskiej. Pani dyrektor Hanna Gałązka-Janas odpowiadała na pytania z sali, między innymi zapewniała, że społeczność II LO zna i pamięta historię szkoły, i „skóra” jest bliską dzisiejszej szkole - II LO! Podczas zawodów sportowych okrzykiem zawodników dopingujących do rywalizacji jest: „SKÓRA!”

     Młodzież ze szkolnego zespołu wokalnego pod kierownictwem pana Jerzego Jędrzejczyka przedstawiła koncert muzyczny. Szkolne talenty otrzymały uznanie publiczności.

      Kolejne spotkanie tradycyjnie upamiętniono na wspólnym zdjęciu, które to przybyli goście otrzymali na koniec w prezencie.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour