Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Nasz uczeń Oskar Kamiński pierwszy w województwie!

    W dniu 13 stycznia 2018 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się część pisemna etapu okręgowego XLIV Olimpiady Historycznej, organizowanej od 1974 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne, w której udział wzięli uczniowie klasy IIIa - Alan Kosecki i Oskar Kamiński, przygotowujący się do olimpiady pod okiem Pani mgr Aleksandry Marczak.

     Etap okręgowy OH składał się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 186 osób, które uzyskały kwalifikację do części pisemnej etapu okręgowego (wojewódzkiego).

     Po zmaganiach w części pisemnej, która trwała 180 minut, do części ustnej zakwalifikowało się 40 osób,  w tym Oskar Kamiński, uzyskując jako jedyny spośród uczestników ocenę celującą.
Część ustna odbyła się w dniu 18 stycznia 2018 r. i składała się z trzech pytań - jednego dot. całości rozszerzonej podstawy programowej z historii, jednego dot. wybranej epoki historycznej (w przypadku Oskara - XX wiek) oraz jednego dot. wybranych przez ucznia lektur. Nasz uczeń sprostał wymaganiom egzaminatorów - profesorów Uniwersytetu Gdańskiego i również tym razem zdobył ocenę celującą.

     Obie oceny, w przeliczeniu punktowym dały mu maksymalną ilość 100 punktów, a także pierwsze miejsce w województwie pomorskim i tym samym kwalifikację do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2018 r. w Gdańsku-Jelitkowie. Warto dodać, że Oskar wyprzedził m.in. uczniów znanego w kraju III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

     Jest to trzecia kwalifikacja naszego ucznia do etapów centralnych olimpiad, obok kwalifikacji do etapów centralnych Olimpiady Wiedzy Historycznej i Olimpiady Wiedzy o III RP organizowanych przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych.

     Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour