Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wielki sukces Oskara Kamińskiego - II miejsce w Polsce! 27.03.2018

     W dniu 27 marca 2018 roku na Zamku Golubskim w Golubiu-Dobrzyniu odbył się etap centralny III Olimpiady Wiedzy Historycznej organizowanej przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych, w którym wziął udział uczeń klasy IIIa Oskar Kamiński, przygotowujący się do olimpiady pod opieką Pani mgr Aleksandry Marczak.

     Do olimpiady na etapie szkolnym przystąpiło 630 uczniów, na etapie okręgowym - 222 uczniów, zaś do etapu centralnego awansowało 86 uczniów, z czego 83 wzięło w nim udział.

     Zmagania w Golubiu-Dobrzyniu nie należały do najłatwiejszych, ponieważ zakres pytań obejmował wszystkie epoki historyczne. Olimpijczycy rozpoczęli je od rozwiązywania testu w formie arkusza maturalnego z historii - w tej części nasz uczeń zdobył 30 punktów, dzięki czemu uzyskał kwalifikację do drugiej części olimpiady w gronie 33 osób.
Druga część polegała na udzieleniu rozbudowanej odpowiedzi pisemnej na trzy pytania z wybranych przez uczestników lektur, a także na napisaniu wypracowania na zadany temat. Oskar uzyskał najwyższy wynik w tej części spośród pozostałych osób (26 punktów) i przystąpił do trzeciej części olimpiady - quizu - w którym udział wzięło 10 najlepszych olimpijczyków. W tej części nasz uczeń zdobył 9 punktów na 10 możliwych.

     Oskar zdobył w sumie 65 punktów, co dało mu tytuł laureata III Olimpiady Wiedzy Historycznej i II miejsce w Polsce!
Warto dodać, że jest to trzeci tytuł laureata, jaki nasz uczeń zdobył w Olimpiadzie Wiedzy Historycznej i czwarty w olimpiadach COPTIOSH. Dodatkowo Oskar przez 3 lata zwyciężał w zmaganiach OWH na szczeblu wojewódzkim.

     Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy w następnych zmaganiach!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour