Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Kolejna edycja konkursu „Rodzina w wirach historii” 5.04.2018

     Wieloletnią tradycją II Liceum Ogólnokształcącego  jest konkurs historyczny dla klas pierwszych pt. „Rodzina w wirach historii”, który w bieżącym roku szkolnym również miał miejsce.

     Uczniowie mieli za zadanie w jak najciekawszy sposób opisać przeżycia swoich najbliższych. Dla sporej części uczniów losy przodków nie były znane, więc to przedsięwzięcie pozwoliło im na zapoznanie się z przeszłością swoich bliskich oraz stworzenie wspaniałej pamiątki do rodzinnego archiwum.

     5 kwietnia odbyło się wręczenie nagród. Z wielu prac zostały wyróżnione trzy najlepsze. Wśród laureatek znalazły się:
- Katarzyna Kurasiak I A
- Patrycja Mania I A
- Maria Piontek I B

     W uroczystości uczestniczyli: Pani dyrektor Hanna Gałązka-Janas, organizatorki Pani Aleksandra Marczak i Pani Barbara Zblewska.

     Dziękujemy wszystkim uczniom za wspaniałe prace, a Panu Karolowi Jelińskiemu za wykonanie zdjęć. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour