Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Oskar Kamiński finalistą etapu centralnego XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej 9.04.2018

     W dniach 6-9 kwietnia 2018 roku w Dworze Prawdzica zlokalizowanym w Gdańsku-Jelitkowie odbył się etap centralny XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne (pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy współpracy Sejmu RP oraz Instytutu Pamięci Narodowej) nieprzerwanie od 1974 roku, w którym udział wziął uczeń klasy IIIa Oskar Kamiński, przygotowujący się do rywalizacji pod opieką Pani mgr Aleksandry Marczak.

Zmagania toczyły się w dniach 7-8 kwietnia i składały się z trzech części - pracy pisemnej, a także pracy z tekstem źródłowym na temat związany z wybraną przez uczestników epoką historyczną oraz odpowiedzi ustnej na pytania związane z wybraną epoką i lekturami.

Obecność wśród egzaminatorów takich osobistości świata naukowego jak m.in. wicedyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr hab. Grzegorza Berendta, członka Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Tomasza Schramma, prof. dr hab. Danuty Musiał czy też Przewodniczącego Komitetu Głównego OH, prof. dr hab. Stanisława Roszaka była gwarancją sporych wymagań wobec olimpijczyków i niewątpliwie, poziom jak co roku był bardzo wysoki.

Oskar, zmagając się we wszystkich częściach (i wcześniejszych etapach) olimpiady z zagadnieniami dot. historii XX wieku, uzyskał w etapie centralnym Olimpiady XVIII wynik, zdobywając tym samym tytuł finalisty! Warto zaznaczyć, że do tytułu laureata naszemu uczniowi zabrakło zaledwie 4 punktów.

Tytuł finalisty Olimpiady Historycznej daje Oskarowi zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii i zarazem maksymalną liczbę (100%) punktów do zdobycia z tego egzaminu, a także wstęp (bez postępowania rekrutacyjnego) na wybrane kierunki większości uczelni wyższych w Polsce.

Faktem wartym podkreślenia jest również ilość osób uczestniczących w tegorocznej edycji Olimpiady. Do rywalizacji na etapie szkolnym przystąpiło ok. 3000 uczniów, w zmaganiach na szczeblu okręgowym wzięło udział ok. 1800 olimpijczyków, zaś do etapu centralnego dostało się 113 osób. Wobec tych liczb wynik Oskara niewątpliwie robi wrażenie.

Była to już piąta olimpiada o zasięgu ogólnopolskim, w której nasz uczeń wziął udział. Jego łączny bilans uczestnictwa w nich to 4 tytuły laureata i 1 tytuł finalisty. Serdecznie gratulujemy!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour