Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wykład pani Katarzyny Malinowskiej - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 24.04.2018

       W dniu 24 kwietnia 2018r. pani Katarzyna Malinowska  -  wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a wcześniej przez dziewięć lat kierownik oddziałów w szkole przyszpitalnej,  podzieliła się z nauczycielami II Liceum Ogólnokształcącego informacjami na temat funkcjonowania szkoły w zorganizowanej Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz wrażeniami, spostrzeżeniami i wnioskami po wizycie w szkole Friedrich – Elvers - Schule w Heide. Wraz z innymi nauczycielami SOSW w Starogardzie Gdańskim w ramach programu Erasmus+ odbyła job-shadowing w partnerskiej szkole. Jest to szkoła specjalna, obejmująca swoim zasięgiem cały powiat Dithmarschen, zapewniająca opiekę pedagogów specjalnych we wszystkich szkołach masowych, integracyjnych, specjalnych i przyszpitalnych. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o rozwiązaniach systemowych funkcjonujących w Niemczech, poznać metody stosowane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami czy zaburzeniami zachowania, którzy często trafiają także do naszej szkoły. Wymiana doświadczeń, myśli i refleksja są niezbędne i nieocenione w pracy nauczyciela, bo prowadzą do ewaluacji własnych działań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour