Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Wykład z cyklu „Kociewski Przyjaciel Nauk i sztuk" 10.05.2018

     Dnia 10 maja w Ognisku Pracy Pozaszkolnej został zrealizowany wykład z cyklu "Kociewski Przyjaciel Nauk i sztuk" pod tytułem "Język Raju, czy mowa czarowników? O języku i kulturze Basków". Przeprowadziła go dr Katarzyna Mirgos z Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

     Uczestnikami wykładu była dziesięcioosobowa grupa młodzieży z naszej szkoły, realizująca rozszerzenie programowe z geografii wraz z Panem Dariuszem Stubą. Temat zainteresował również panią dyrektor Hannę Gałązkę – Janas. Jak sama nazwa wskazuje, wykład obejmował tematykę związaną z kulturą Basków ze szczególnym naciskiem na język baskijski. Pani Katarzyna, która zresztą sama świetnie posługuję się owym językiem w niezwykle ciekawy sposób wprowadziła uczestników w temat jednego z najbardziej tajemniczych języków na świecie, który do dziś pozostaje lingwistyczną zagadką dla badaczy.

     Oprócz ciekawostek związanych z językiem, nasza młodzież zaczerpnęła równie cennych informacji m.in. o kulturze i pochodzeniu Basków, ich bardzo intrygującej historii, zwyczajach, mentalności, czy też obecnie panującej tam sytuacji politycznej. Uczestnicy mieli również możliwość aktywnego udziału w rozmowie oraz zadawania pytań, na które z chęcią odpowiadała Pani Katarzyna.

     Zorganizowany wykład był niezwykłą okazją do spędzenia swojego wolnego czasu w bardzo miłej atmosferze, przy jednoczesnym poszerzeniu swojej wiedzy z zakresu Etnologii.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour