Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

WARSZTATY EDUKACYJNE W STACJI BIOLOGICZNEJ UG W SOBIESZEWIE 30.05.2018

     W dniu 30.05.2018 dwie grupy z klasy IID ( 24 uczniów) i II F (25 uczniów) pod opieką nauczycielek: Beaty Witkowskiej, Iwony Kozłowskiej i Sylwii Szczepańskiej – Ciesielskiej pojechały na warsztaty do Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego do Sobieszewa.
 Tematem zajęć był” Brzeg morski i jego mieszkańcy”. Zakres tematyczny warsztatów obejmował: warunki życia na brzegu morskim (podłoże, klimat, zasolenie, warunki wodne), adaptacje roślin wydmowych, sukcesję- zróżnicowanie stref wydmowych, zwierzęta na brzegu morza.

     Uczniowie pracowali w 2 grupach i mogli się zapoznać z różnymi sposobami prowadzenia obserwacji w terenie; charakterystyką środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego; rozpoznawali i nazywali organizmy żyjące w wodzie; wykonywali obserwacje i doświadczenia zgodnie z instrukcją; wskazywali przystosowania organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu; dostrzegali zależności występujące między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego oraz między środowiskiem a działalnością człowieka.    

     Pogoda dopisała, słońce przygrzewało, połączyliśmy przyjemne z pożytecznym!!!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour