Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Świadectwa dojrzałości rozdane 3.07.2018

Po spotkaniu (które wyjątkowo w tym roku - w związku z termomodernizacją - odbyło się przed wejściem do szkoły)  wychowawcy klas trzecich wręczyli świadectwa dojrzałości.

     Podczas spotkania z absolwentami pani dyrektor Hanna Gałązka - Janas pogratulowała tegorocznym maturzystom i krótko omówiła wyniki z poszczególnych przedmiotów.

     93,15 % maturzystów zdało maturę w pierwszym terminie. W województwie pomorskim w liceach zdawalność wyniosła 83,6%, a w kraju zdawalność w liceach to 85,3%

     18 osób uzyskało 100% wynik:

- 12 osób z języka angielskiego na poziomie podstawowym

- 1 osoba z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

- 4 osoby z matematyki na poziomie podstawowym

- 1 osoba z historii – wpis związany z Olimpiadą Historyczną

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour