Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Czytaliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 7.09.2017

    W dniu 7 września nauczycielki Biblioteki Szkolnej Agnieszka Peikowska i Iwona Kolaska zorganizowały w naszej szkole akcję Narodowego Czytania. Podczas spotkania młodzież oraz nauczyciele wspólnie czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Pani Dyrektor Hanna Gałązka – Janas zainaugurowała to spotkanie i wprowadziła wszystkich zebranych w klimat wydarzeń tego okresu – czytając wstęp dramatu.

     Biblioteka Szkolna po raz drugi włączyła się w organizację tego wydarzenia.

     Celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej.

     W tym roku w drodze głosowania to właśnie Wesele Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane do wspólnej lektury podczas Narodowego Czytania 2017.

     W akcji wzięły udział klasy:

Klasa II C wraz z nauczycielką języka polskiego panią Moniką Miloch

Klasa II B wraz z nauczycielką języka polskiego panią Lucyna Prabucką

Klasa III B wraz z nauczycielką języka polskiego panią Beatą Witkowską.

     Młodzież zaangażowała się w tą akcję i wspaniale czytając z podziałem na role przebrnęliśmy przez trzy akty dramatu Uśmiech

     Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój arcydramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach.

     Czytana w dniu dzisiejszym lektura przypomniała niepowtarzalny nastrój Wesela, wyjątkowych bohaterów dramatu, jego refleksyjność, ale też ironię i cięty język. Doceniliśmy piękną polszczyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej.

     Była to znakomita okazja, by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem Wesela i rolą, jaką na przestrzeni dziesiątków lat dramat ten odgrywał w licznych debatach nad kształtem naszej Ojczyzny. W tym roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, warto na nowo przeczytać Wesele. Raz jeszcze mogliśmy przekonać się o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury.

     Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji Narodowego Czytania!

     Pozdrawiamy…

Biblioteka Szkolna Uśmiech

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour