Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę 25.09.2017

     Dnia 25.09.2017r. odbyła się Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Z naszej szkoły wzięło udział 79 uczniów z klas IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF. Młodzież uczestniczyła w Koronce do Miłosierdzia Bożego, Różańcu w intencji Maturzystów, Mszy Świętej oraz Apelu Jasnogórskim. Uczniowie mogli skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Odbył się również wykład Andrzeja Sowy autora książki pt. ,,Ocalony Ćpunk w Kościele. Opiekunami Pielgrzymki byli: Pani Bożena Ptaszyńska, Pani Katarzyna Lubinska, ks.Krzysztof Gąsecki, Pani Iwona Walas-Stalica.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour