Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Starogard Gdański, dn. 12 października 2017 r.


                                   Panie i Panowie

                                   kierownictwa szkół i placówek,

                                   nauczyciele,

                                   pracownicy administracji i obsługi.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem, którego znaczenie wynika z roli edukacji w życiu każdego człowieka.

Nie ulega wątpliwości, że istota ludzka staje się człowiekiem w skomplikowanym i trudnym procesie uczenia się. To właśnie Państwo, Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Starogardzki realizujecie to podstawowe zadanie w naszym powiecie. Realizujecie je ze świetnymi rezultatami np. po Gdyni druga zdawalność matury w Województwie Pomorskim w tym roku.

Za Państwa solidną, ofiarną i kompetentną pracę z młodzieżą – serdecznie dziękujemy.

Szkoły i placówki nie były w stanie efektywnie pracować gdyby nie świetna praca urzędników szkolnych i pracowników obsługi. To dzięki Państwu wnętrza naszych szkół i placówek oraz piękne ogrody, które je otaczają stanowią tak sprzyjające warunki do pracy i relaksu społecznościom szkolnym. Serdecznie dziękujemy.

Szanowne Panie i Panowie Dyrektorzy oraz osoby z kierownictw, bez Waszej troski o powierzone społeczności szkolne nie byłoby ani nowoczesnej bazy, ani wysokich wyników nauczania. Państwa praca i praca podległych Państwu pracowników zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.

Życzymy wszystkim Państwu i całym społecznościom szkolnym pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z tego, czego wykonania Państwo się podjęliście.

 

 

Etatowy Członek Zarządu

Wicestarosta Starogardzki

Starosta Starogardzki

Patryk Gabriel

Kazimierz Chyła

Leszek Burczyk

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour