Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2017

      Dnia 13 października 2017r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela przygotowana przez panią Monikę Miloch oraz pana Jerzego Jędrzejczyka, ze szczególnym zaangażowaniem klasy 2c i uczennic z 1b oraz szkolnego zespołu wokalnego. Prowadzącymi imprezę byli Zuzanna Kluczewska i Jakub Rus.

     Akademię uświetniły występy wokalne i recytatorskie uczniów . Życzenia i gratulacje w imieniu kierownictwa szkoły przekazała Dyrektor Hanna Gałązka - Janas.W imieniu SU życzenia złożył przewodniczący samorządu uczniowskiego, Rafał Łobocki.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour