Strefa nauczyciela

Szkolny monitoring jakości powietrza

Czytaj więcej...

wskaźnik % PM10 100%=400µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe
wskaźnik % PM2.5 100%=200µg/m3
wartości do 50% - powietrze dostateczne
50-74% - powietrze złe
75-100% powietrze bardzo złe

Konkurs "Z jakiej książki to cytat?"

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu:

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnychobchodzonego w październiku ogłaszamy

 

KONKURS

Z jakiej książki to cytat?

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.

2. Trwa od 23.10.2017 r. do 27.10.2017 r.

3. Obejmuje swym zakresem utwory z literatury dla młodzieży i dorosłych.

4. Codziennie wywieszony będzie cytat dnia na tablicy w holu szkoły na pierwszym piętrze i na tablicy przy wejściu do biblioteki. Należy wskazać autora i tytuł książki, z jakiej pochodzi.

5. W danym dniu, do godz. 14:35, do pudełka z napisem CYTATY znajdującego się na stoliczku przy tablicy informacyjnej w holu szkoły na I piętrze należy wrzucać kartki z odpowiedziami, podpisane własnym imieniem i nazwiskiem, klasą oraz datą.

6. W ostatnim dniu konkursu (27.10.2017 r.) zostanie wyłoniona osoba, która udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi przez cały okres trwania konkursu. Otrzyma ona nagrodę – niespodziankę.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Biblioteka SzkolnaUśmiech

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour