Nauczycielka naszej szkoły współautorem "Maturalnych kart pracy" z geografii

    W podręcznikach  wydawnictwa Nowa Era do czteroletniego liceum, współautorem "Maturalnych kart  pracy" z geografii na poziomie rozszerzonym, jest nauczycielka naszej szkoły - Pani Dorota Burczyk.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour