Akcja Narodowego Czytania 10.09.2019

    Tradycyjnie od kilku lat nowy rok szkolny zaczynamy akcją Narodowego Czytania. W stuleciu Niepodległości czytaliśmy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Jest to powieść, która dotyczyła aktualnych problemów odrodzonej po ponad stuletniej niewoli Polski. W tym roku był to zbiór zatytułowany Nowele polskie. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Prezydent wraz   z Małżonką zaproponował zestaw znanych lektur: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, Dym – Maria Konopnicka, Katarynka – Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, Orka – Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

     Oto fragment listu Prezydenta RP:”…Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia…. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy  w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe…”

    W dniu 10 września nauczycielki Biblioteki Szkolnej Agnieszka Peikowska i Iwona Kolaska zorganizowały w naszej szkole akcję Narodowego Czytania. Podczas spotkania młodzież oraz nauczyciele wspólnie czytali wybrane z zaproponowanych nowel polskich. Tradycyjnie Pani Dyrektor Hanna Gałązka – Janas zainaugurowała to spotkanie czytając początek noweli „Dym” Marii Konopnickiej.

    Biblioteka Szkolna po raz czwarty włączyła się w organizację tego wydarzenia. Celem tej akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej.

    W akcji wzięły udział klasy:

Klasa I A 4 wraz z nauczycielką języka polskiego panią Moniką Dzwonkowską,

Klasa III B wraz z nauczycielką języka polskiego panią Lucyną Prabucką,

Klasa I E 3 wraz z nauczycielką języka polskiego panią Aliną Szczodrowską – Gdaniec.

    Mamy nadzieję, że wspólne czytanie  było dla wszystkich czasem inspirujących refleksji, przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.

   Biblioteka Szkolna Uśmiech

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour