80. rocznica wybuchu II wojny światowej 1.09.2019

     Dnia 1 września o godzinie 4:45 pod pomnikiem poległych harcerzy, z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zebrały się delegacje. W tym delegacja z naszej szkoły w następującym składzie : Weronika Szarmańska, Weronika Nowacka, Weronika Dietrich, Patrycja Grzonka.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour