Napisaliśmy 92 listy w obronie praw człowieka

    I my mamy swój wkład w tą wyjątkową akcję pisania listów w obronie praw człowieka w ramach akcji Amnesty International.

     Napisaliśmy 92 listy!

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour